Obaveštenje o informatvonom sastanku

2018-02-01 10:19:05

Info sesija će biti održana u sredu 07. februara sa početkom u 10.00 časova, organizator je Opština Gračanica u saradnji sa Ministarstvom za regionalni razvoj.

Glavni cilj šeme grantova za privatni sektor je da omogući kvalitetnije poslovne projekte koji se dalje primenjuju i razvijaju, stvarajući nova radna mesta koja će biti generisana rastom postojećih i novoformiranih preduzeća u sektoru koji imaju veći potencijal za rast.