Ambasada Savezne Republike Nemačke otvara konkurs: Podrška mini-projekata iz oblasti tehničke saradnje

2015-02-04 13:19:55
Ambasada Savezne Republike Nemačke otvara konkurs za NVO "Podrška mini-projekata iz oblasti tehničke saradnje". 

Projekti koji mogu da dobiju podršku su sledeći:
1. oni koje domaći nosilac projekta (npr. nevladine organizacije, lokalne vlasti) ne može sâm da finansira
2. oni za koje postoje doprinosi nosioca projekta, saradnja stanovništva i koji imaju održivo dejstvo 
3. oni koji ne prelaze donaciju od 8.000€ 
4. oni koji su tako osmišljeni i organizovani da ne postoje lični troškovi (plate, nadoknade ili honorari) 
5. oni koji ne uključuju obaveze koje se ponavljaju (npr. za tekuće potrebe za potrošnom robom kao što su gorivo, namirnice, lekovi i tome slično)
6. oni koji mogu da budu završeni u toku kalendarske 2015. godine.