Konkurs Odeljenja za zdravstvo za direktora bolnice i psihijatra

2015-02-03 20:11:50
Na osnovu člana 8.stav 1. Zakona o radu i člana 3.stav 1. Administrativnog upustva za regulisanje procedura radnog odnosa u javnom sektoru Odeljenje zdravstva i socijalne zaštite opštine Gračanica objavljuje konkurs za prijem doktora specijaliste- psihijatra, i direktora bolnice.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Aplikacije se mogu preuzeti i podneti svakog radnog dana od 04.02.2015.godine do 18. 02. 2015. godine, u periodu od 8 do 16 časova.
Kandidati uz aplikaciju prilažu i: fotokopiju lične karte, fotokopiju diplome, dokaz o završenim specijalističkim studijama kao i dokaz o radnom iskustvu.
Kompletan konkurs i potrebne kvalifikacije možete pogledati ovde.