Poziv za dodelu bespovratnih sredstava

2015-01-29 09:04:01
Nemačka organizacija ASB u okviru projekta “Unapređenje mogućnosti za povratak i reintegraciju IRL” objavila je poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme i mašina za otpočinjanje posla.

Organizacija ASB poziva povratnike iz centralne Srbije, interno raseljena lica unutar teritorije Kosova i Metohije i pripadnike nevećinskih zajednica u opštinama: Istok, Klina, Priština – Gračanica, Novo Brdo, Orahovac, Štrpce, Peć, Kosovska Kamenica – Ranilug, Gnjilane – Parteš i Uroševac koji ispunjavaju uslove za dodelu bespovratnih sredstava za otpočinjanje posla u vidu opreme, mašina i alata da podnesu prijavu. 

Sve informacije u vezi sa procedurom prijaljivanja za dodelu bespovratnih sredstava moguće je dobiti na javnoj prezentaciji koja će se tim povodom održati u utorak 3. februara 2015. godine u 10 časova u sali Doma kulture u Gračanici.

Ceo poziv za dodelu bespovratnih sredstava možete pogledati ovde.