Produžen konkurs za dodelu grantova u poljoprivredi

2014-11-26 18:00:09
Opština Gračanica obaveštava poljoprivrednike da je produžila rok za konkus za obezbeđivanje finansijske pomoći (grantova) u sektoru voćarstva, povrtarstva i grožđa.

Konkurs, koji je raspisan u okviru projekta „Razvoj poljoprivredne zadruge i revitalizacija regiona“, produžen je za sedam dana, do 02.12.2014. godine. 

Na konkursu mogu aplicirati poljoprivrednici sa teritorije opština Gračanica, Lipljan i Novo Brdo.

Poljoprivrednici mogu konkurisati za subvencije u sektoru voća (jabuke, kruške, šljive, jagode, maline, kupine), sektoru povrća i sektoru grožđa, koje će omogućiti napredovanje u ovim delatnostima.

Podnosioci zahteva mogu podneti aplikacije za finansiranje projekta u maksimalnom iznosu do 3.000 evra, a kofinansiranje od strane podnosioca zahteva mora biti minimum 20 – 60 % od ukupne sume projekta.

Poljoprivrednici imaju priliku da dobiju podršku u vidu bespovratnih sredstava za nabavku opreme i mehanizaije, materijala kao i drugi vid programa čiji je osnovni cilj razvijanje voćarstva, povrtarstva i grožđa.

Obrazac za apliciranje i priloženi dokumenti se dostavljaju u opštini Gračanica, Odeljenju za poljoprivredu, koje se nalazi na drugom spratu u zgradi Tržnog centra, od 08:30 do 16:00 sati, svakog radnog dana.

Kompletan poziv, konkurs i kriterijume pogledajte ovde.