Poziv za dostavljanje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za početničke biznise

2014-11-11 15:40:35
Opština Gračanica, preko Centra za ekonomski razvoj Gračanica, a u cilju podsticanja ekonomskog razvoja i preduzetništva na teritoriji opštine, otvara javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za početničke (start up) biznise.

Pravo učešća u pozivu imaju sva lica sa mestom boravka na teritoriji opštine Gračanica, a koja do sad nisu (niko u zajedničkom domaćinstvu) bila korisnici bespovratnih sredstava ili donacija.

Opština dodeljuje grantove do 2000€ u opremi, kandidati moraju dati učešće u novčanim sredstvima od najmanje 20% od vrednosti granta . 
Poziv je otvoren do 25.11.2014. u 16:00h. Prijave se predaju u kancelariji Centra za ekonomski razvoj Gračanica (adresu možete naći ovde) i moraju biti elektronski popunjene, odštampane i potpisane. 

Formu prijave u elektronskom obliku možete naći ovde. 

Uz prijavu je potrebno dostaviti i sledeća dokumenta:
1. Kopiju lične karte
2. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu
3. Dokaz o stečenom obrazovanju
4. Uverenje o vlasništvu nad poslovnim prostorom ili zemljištem (gde će se realizovati biznis) ili ugovor o zakupu istog
5. Potvrdu da je kandidtat redovno pohađao besplatne treninge iz ekonomije (dobija se u kancelariji Centra za ekonomski razvog Gračanica)
6. Predračun za opremu koja je navedena u prijavi.
Prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti uzete u razmatranje.

Sve potrebne informacije možete dobiti na: 049 436 728 – Aleksandar i 049 763 444 – Milivoje, kao i na e-adresi: info@cerg.biz

NAPOMENA: Prednost prilikom odlučivanja o dodeli sredstava imaju lica koja su redovno pohađala besplatne treninge iz ekonomije koje je organizovala opština Gračanica u saradnji sa D&G Solutions i organizacijom SPARK.