Aplikacija za takmičenje za najbolji biznis plan, za dodelu biznis kredita

2014-11-08 10:37:18
Svi zaintresovani za prijavu za takmičenje za najbolji biznis plan za dodelu biznis kredita koji dodeljuje NLB banka u saradnji sa organizacijom SPARK, prijavu u elektronskoj formi mogu preuzeti ovde.

Prijave za kredite pošaljite do 20.11.2014. na e-adresu: office@dgsolutions.info