Obaveštenje o drugom krugu treninga iz ekonomije

2014-11-03 09:03:02
Drugi krug treninga iz ekonomije biće održan u petak 07.11.2014 i subotu 08.11.2014 sa početkom u 10h. Ovaj krug predavanja je jedan od najvažnijih, s toga molimo kandidate da obavezo prisustvuju predavanjima.