Poziv povratnicima i raseljenima za javnu prezentaciju

2014-10-27 10:15:26
Danski savet za izbeglice i NVO „Božur“ objavili su poziv za povratnike iz centralne Srbije, interno raseljena lica na teritoriji Kosova i pripadnike nevećinskih zajednica u opštini Gračanica na javnu prezentaciju o planiranim aktivnostima.

Aktivnosti, kako je precizirano u pozivu, imaju za cilj poboljšanje životnih uslova povratničkih zajednica kroz dodelu bespovratnih sredstava.

Prezentacija će se održati u četvrtak, 30. oktobra 2014. godine u 13 časova u Domu kulture u Gračanici.

Projekat je finansiran sredstvima EU a kofinansiran sredstvima Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, a sprovodi Danski savet za izbeglice sa NVO Božurom i Svetim Spasom, uz podršku organizacije „Za bolji život“, Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Kancelarije za KiM RS.
Detaljnije infomacije možete pronaći ovde.