Oglasi za posao

2014-10-17 19:11:20
Nemačka međunarodna organizacija GiZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) u okviru svog projekta “Povećanje konkurentnosti privatnog sektora u ruralnim oblastima” otvara dva nova radna mesta:

1. Savetnik za ekonomski razvoj/ruralni ekonomski razvoj, odgovoran za Srpsku, Bosansku i Goransku zajednicu
2. Savetnik za lokalni i regionalni ekonomski razvoj

1. Savetnik za ekonomski razvoj/ruralni ekonomski razvoj, odgovoran za Srpsku, Bosansku i Goransku zajednicu (ceo oglas)

Zaduženja:
- Savetnik je zaduzen za prosirivanje aktivnosti projekta u Srpskim, Bosnjačkim i Goranskim zajednicama.
- Nadgleda i izveštava o ekonomskoj, socijalnoj i političkoj situaciji u gore pomenutim zajednicama.
- Nadgleda razvoj i implementaciju projekta prema planu i aktivnostima, uz direktnu saradnju sa GiZ projektnim timom.
- Učestvuje na svim sastancima.
- Savetnik je zadužen za pripremu i organizaciju radionica, okruglih stolova, seminara, sastanaka na lokalnom i regionalnom nivou.

Obrazovanje:
- Master diploma iz oblasti ekonomije, javne administracije, poljoprivrede, regionalnog razvoja ili bliskih oblasti.

Iskustvo:
- Najmanje 5 godina iskustva na polju ekonmskog razvoja poželjno na slicnoj poziciji.
- Rad ili saradnja sa javnim institucijama ili privatnim asocijacijama ili preduzećima na Kosovu.

Ostala potrebna znanja i vestine:
- Odlično poznavanje engleskog jezika
- Poznavanje srpskog jezika
- Pozeljno je znanje nemačkog jezika
- Poznavanje ekonomske strukture, poslovnog okruženja,političkog sistema i javne administracije na Kosovu
- Jake analitičke sposobnosti, timski rad, rad na računaru (MS Office)
- Jake pregovaračke sposobnosti


2. Savetnik za lokalni i regionalni ekonomski razvoj (ceo oglas)

Zaduženja:
- Savetnik je odgovoran za identifikaciju regionalnih prednosti i učešće u razvoju koncepata za održivi ekonomski rast
- Savetnik planira, implementira i nadgleda aktivnosti projekta u ruralnim oblastima na celoj teritoriji Kosova
- Savetnik je zadužen za pripremu i organizaciju radionica, okruglih stolova, seminara, sastanaka na lokalnom i regionalnom nivou

Obrazovanje:
- Master diploma iz oblasti ekonomije, javne administracije, poljoprivrede, regionalnog razvoja ili bliskih oblasti

Iskustvo:
- Najmanje 5 godina iskustva na polju ekonomskog razvoja poželjno na sličnoj poziciji
- Rad ili saradnja sa javnim institucijama ili privatnim asocijacijama ili preduzećima na Kosovu

Ostala potrebna znanja i vestine:
- Odlično poznavanje Engleskog jezika
- Poznavanje Albanskog jezika
- Poželjno je znanje Nemačkog jezika
- Poznavanje ekonomske strukture, poslovnog okruženja,političkog sistema i javne administracije na Kosovu
- Jake analitičke sposobnosti, timski rad, rad na računaru (MS Office)

Rok za podnošenje aplikacija je 31.10.2014.
CV, na Engleskom jeziku, poslati na e-mail adresu: mirjeta.zatriqi@giz.de
Uz CV dostaviti motivaciono pismo, kao i 3 poslovne preporuke sa kontakt detaljima.