VAŽNO OBAVEŠTENjE!!!

2016-04-12 13:13:24

Od danas, 12.04.2016. Centar za ekonomski ravoj - CERG nalazi se na novoj adresi: ulica Tomislava Sekulića bb, naselje Padalište, kod stambenih zgrada.