USAID AKT-LS - POZIV ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA ZA GRANTOVE

2016-02-11 17:26:41

Unapredimo Kosovo zajedno - Lokalna rešenja (AKT - LS) je trogodišnji projekat finansiran od USAID-a, koji ima za cilj da poveća konstruktivnu međuetničku saradnju i interakciju, pre svega između većinske zajednice kosovskih Albanaca i kosovskih Srba, što je od vitalnog značaja za bezbednost i stabilnost Balkana.

Ovi pozivi za dodelu donacija traže predloge, RFA-12 (do 6000$) od početnika (start up), mikro i malih preduzeća i RFA-13 (do 25000$) od već postojećih mikro, malih i srednjih preduzeća u 16 opština (Gračanica, Novo Brdo, Obilić, Gnjilane, Parteš, Klokot, Ranilug, Štrpce, Vučitrn, Peć, Istok, Klina, Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan i Leposavić) koje pokriva Program AKT - LS za aktivnosti koje nisu ograničene samo na:

  1. Otvaranje novih radnih mesta, sa potvrdnim fokusom na zapošljavanje žena i mladih iz manjinskih zajednica;
  2. Aktivnosti koje podržavaju obuke za profesionalno osposobljavanje za žene i mlade iz manjinskih zajednica;
  3. Stvaranje ekonomskih mogućnosti za mlade i žene iz manjinskih zajednica;
  4. Širenje poslovnog razvoja i pristupa mogućnostima finansiranja za manjinska preduzeća, omladinska preduzetništva i preduzeća u vlasništvu žena.

Rok za podnošenje prijava je 10. mart 2016 godine, do 16:00 u glavnoj kancelariji programa Unapredimo Kosovo Zajedno, ul. Sejdi Kryeziu br. 16, Pejton, Priština ili u kancelariji AKTIV-a, ul. Kralja Petra I 183a, Severna Mitrovica. Prijave takođe treba dostaviti i elektronskom poštom na e-mail adresu: grants@kcdf.org

Kako bi se potencijalni kandidati bolje informisali o pozivima i načinu apliciranja, Informativni sastanci će biti organizovani po sledećem rasporedu: