ARDA - POZIV ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA ZA GRANTOVE

2016-01-27 09:16:10


Udruženje agencija za regionalni razvoj (AARR - ARDA) je pokrenula grant šemu za razvoj privatnog sektora, koju finansira EU a koja ima za cilj da ponudi podršku ekonomsko održivim preduzećima i otvaranje novih radnih mesta. Glavni cilj šeme grantova je podsticanje preduzetništva i stvaranje radnih mesta u svih pet ekonomskih regiona Kosova kroz podršku u osnivanju novih preduzeća i proširenje postojećih malih preduzeća.

Za oživljavanje ove šeme grantova će se starati Udruženje agencija za regionalni razvoj (AARR). Regionalne kancelarije AARR-a u pet centara Kosova: Prištini, Peći, Gnjilanu, Prizrenu i Mitrovici će biti referentne tačke gde će potencijalni podnosioci prijava aplikacija u mogućnosti da dobiju dovoljno informacija u vezi grantova i potrebnu tehničku pomoć u procesu podnošenja aplikacija.

Grantovi će biti otvoreni kako za sektor proizvodnje tako i za sektor komercijalnih usluga.

Vrste grantova:

(Za sve lotove se traži ko-finansiranje podnosilaca aplikacija u vrednosti 10%-40%)

Lot 1: Grantovi za novo-registrovana preduzeća (start-up) u vrednosti manje od 2.000 do 5.000 evra.

Lot 2: Grantovi za postojeća preduzeća (preduzeća sa manje od 2 godine poslovanja) u vrednosti od 5.000 do 10.000 evra.

Lot 3: Grantovi za mala preduzeća (sa više od 2 godine poslovanja koja nameravaju da se prošire) u vrednosti od 10.000 do 20.000 evra.


Oblast finansiranja: Preduzeća koja posluju u oblasti proizvodnje i obrade materijala i u oblasti komercijalnih usluga imaju pravo da se prijave. Poseban interes postoji za projekte koji mogu da zamene uvoz, generišu izvoz i za inovativne poslovne ideje koje obuhvataju potrebe i prioritete lokalne sredine. Sektori trgovine (maloprodaja i veleprodaja), građevina, poljoprivreda i obrada hrane NEĆE BITI FINANSIRANI.


Poziv za podnošenje prijava će biti otvoren do 15. marta 2016. godine u 16.00 časova. Prijave primljene nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje. Prijave se podnose na sledeći način:

  1. Sedište ARDA: Ul. Perandori Dioklecian Br. 72, 10000 Priština, Kosovo - Poštom i lična dostava
  2. Centar ARDA: Ul. Sylejman Vokshi br. 5, Priština – Lična dostava


Udruženje agencija za regionalni razvoj (AARR) će organizovati trening za sve zainteresovane sa teritorije opštine Gračanica, na kojima će vam biti pružena mogućnost da iznesete sve nejasnoće u vezi procesa podnošenja prijave i ocene predloga. O detaljima u vezi početka treninga ćemo vas naknadno obavestiti.


Za više informacija i dokumentaciju potrebnu za podnošenje prijave, molimo vas posetite internet stranicu: www.arda-kosovo.eu/grant-scheme ili dođite u kancelariju CERG-a