Ponovljeni konkurs za dodelu grantova Socijalni Inkubator Gračanica

2015-11-11 08:51:35
Socijalni Inkubator Gračanica ponovo objavljuje konkurs za dodelu grantova. Grantovi u visini od 1200 do 2500 evra, se odnose na Socijalno Preduzetništvo (pružanje usluga socijalno ugroženim kategorijama ljudi ili zapošljavanje istih), za sledeće oblasti: zanatstvo i zanatska proizvodnja, usluge, Informaciono-komunikacione tehnologije, turizam, poljoprivredna proizvodnja, tekstil itd.

Krajnji rok za konkurisanje je 20.11.2015., aplikacije se predaju u kancelarji Socijalnog Inkubatora Gračanica (naselje padalište).

Aplikacije možete preuzeti u kancelariji CERG-a ili pošaljite zahtev za aplikaciju preko e-mail adrese: cerg.gracanica@gmail.com

Više informacija moćete dobiti u kancelariji CERG-a ili na broj telefona: 049 763 444