Info-sesija o dodeli grantova

2015-11-06 13:56:30
Priština REA i Socijalno predueće Gračanica pozivaju sve zainteresovane na drugu informativnu sesiju povodom poziva za dodelu grantova (1.200 – 2.500 evra) za pokretanje Socijalnog biznisa.

Grantovi se dodeljuju u okviru projekta „Razvoj i menadžiranje umetnosti i sektora domaće radinosti u Gračanici“. Projekat je finansiran od strane Kancelarije EU na Kosovu a implementira se od strane REA Priština, opštine Gračanica i Instituta za ruralni razvoj.

Info-sesija će biti održana u utorak, 10. novembra 2015. godine od 13 do 14 časova u prostorijama Socijalnog inkubatora u Gračanici (naselje Padalište).
Prisutne o uslovima konkursa upoznaće direktor organizacije REA Priština Ahmet Jetulahu i socijalni i poslovni savetnik Milan Dabić.