Konkurs za poljoprivrednike za uključivanje u projekat Mobilnih pijaca

2015-10-20 09:23:26
Opština Gračanica, u saradnji sa opštinom Priština i uz podršku Kancelarije Evropske Unije, upućuje poziv poljoprivrednicima sa teritorije opštine Gračanica za učešće u Projektu “OSNIVANJA MOBILNE PIJACE ZA POLJOPRIVREDNIKE U PRIŠTINI”.

Projekat “Osnivanje mobilne pijace za poljoprivrednike u Prištini”, podržan od Kancelarije EVROPSKE UNIJE na Kosovu, sprovodi opština Priština, ima za cilj da poboljša uslove za ekonomski razvoj za lokalne poljoprivredne proizvođače regiona centralnog Kosova, sa ciljem povećavanja njihovog pristupa tržištu, stimulisanje smanjenja uvoza, poboljšanje snabdevanja/ponude poljoprivrednih proizvoda i njihovo promovisanje, kao i revitalizacija ruralne ekonomije u regionu centar.

1. CILJ POZIVA ZA APLICIRANJE:
Cilj poziva za apliciranje je da svi poljoprivrednici Ekonomskog Regiona Centar uzmu učešće u projektu “Osnivanje Mobilne Pijace za Poljoprivrednike u Prištini”, odnosno mobilne pijace za poljoprivrednike u Prištini, da bi povećali njihov pristup u tržištu, da bi promovisali domaće proizvode kao i poboljšali njihovo znanje u proizvodnji, marketingu i rukovođenju farmom, tokom 2015 i 2016 godine. 
 
2. DOBITNICI/KORISNICI:
Poljoprivrednici ili preduzeća (pojedinci ili pravna lica), državljani Kosova, koji su upisani u Registar poljoprivrednika, koji deluju i rade u Ekonomskom Regionu Centar. Poljoprivrednici treba da ispune uslove u skladu sa ovim pozivom za apliciranje. 

3. GEOGRAFSKO POKRIVANJE:
Ekonomski Region Centar, Opštine :
Priština, Podujevo, Gračanica, Lipljan, Štimlje, Glogovac, Obilić i Kosovo Polje. 

4. SEKTORI I POD-SEKTORI KOJI ĆE SE PODRŽATI:
Projekat za osnivanje mobilnih pijaca za poljoprivrednike u Prištini, koji ima fokus na podršci i razvoju poljoprivrednog sektora u Ekonomskom Regionu Centar, će podržati poljoprivrednike koji se bave:  
 • Kultiviranjem voća,  
 • Kultiviranjem povrća,  
 • Preradu voća-povrća, 
 • Kultiviranje žitarica (pšenica, kukuruz, ječam, zob/ovas itd.), 
 • Živina, odnosno gajenje kokoška nosilja,  
 • Pčelarstvo, 
 • Stočarstvo, odnosno proizvodnja mleka i njenih proizvoda,  
 • Cveće, trave i lekovite biljke kao i prirodni čajevi, 
 • Sveža hrana,
 • Tekstil i suveniri. 

5. KRITERIJUMI ZA APLICIRANJE:
Opšti kriterijumi za kvalifikaciju za učešće u ovaj projekat, odnosno za mobilne pijace u Prištini su: 
 • Da budu državljani Republike Kosova; 
 • Da budu upisani u registru farmera;
 • Da imaju obrađeno najmanje 0.20 ha površine zemljišta na otvorenom prostoru ili/i najmanje 2.4 ari staklene bašte i/ili plastenika; 
 • Da imaju najmanje 50 litara mleka dnevno. Životinje treba da budu upisane u registar Kosova ili upisane u nekoj od zemalja članica EU-je;
 • Da imaju minimum 10 košnica pčela. Košnice treba da budu obeležene identifikacionim brojem imovine, u skladu sa unutrašnjom regulacijom MPŠRR-ja;
 • Da imaju minimum 2,000 kokošaka nosilja ili da imaju najmanje 2,000 jaja dnevno. Dokumentaciji treba dodati sertifikat od veterinara; 
 • Cvećare ili oni koji kultiviraju trave ili biljke za lečenje koji imaju proizvodni kapacitet za komercijalne svrhe, treba da poseduju preporuku; 
 • Da imaju najmanje 5000 kg proizvodnje prerađenog voća i povrća i sertifikate od AHVK i Instituta Zdravlja i Higijene na Kosovu;   
 • Planove za proširenje agrarne aktivnosti.  

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA APLICIRANJE:
 • Popunjena aplikacija; 
 • Kopija lične karte Republike Kosova; 
 • Kopija sertifikata biznisa, za pravna lica; 
 • Kopija sertifikata registracije/upisa u Registar Farmera;
 • Zahtevani sertifikati, u skladu sa tačkom 5 ovog poziva 

7. PERIOD APLICIRANJA: 
Apliciranje traje 15 kalendarskih dana i počinje od 19. Oktobra 2015 do 06. Novembra 2015, u 16:00 časova.

8. NAČIN APLICIRANJA: 
Prijave se preuzimaju i podnose u kancelariji CERG opštine Gračanica, koji se nalazi u zgradi radija Gračanica, kod restorana Mehana, u Gračanici.

Aplikacije možete preuzeti ovde

Sve informacije možete dobiti u kancelariji CERG-a ili na telefon 049 763 444