Stažiranje za 100 studenata i diplomca

2015-10-15 09:08:28
Kancelarija za pitanja zajednica započinje program stažiranja u javnim centralnim i lokalnim institucijama na Kosovu.

Kancelarija će odabrati 100 studenata i diplomaca iz redova nevećinskih zajednica koji će biti deo programa stažiranja u javnim institucijama na centralnom i lokalnom nivou. Mesečne nadoknade za stažiste iznosiće 150 evra bruto po osobi, a program stažiranja će trajati 6 meseci.
Po završetku programa, svi stažisti koji su uspešno završili program će dobiti sertifikat.
Više informacija zainteresovani mogu pronaći na internet stranici Kancelarije za pitanja zajednica.
Program se realizuje u saradnji sa ambasadom Kraljevine Norveške.

Ovde možete preuzeti konkurs i aplikaciju.