Konkurs za stažiranje u OSCE-u

2015-08-11 08:42:39
                                                             OSCE KOSOVO

Odeljenje za demokratizaciju                                                                   Priština, 04. avgust 2015.
Sektor za javno učešće
                                                              Otvoreni poziv 

                                          za trinaest (13) kandidata za tromesečni program stažiranja

Projekat: Jačanje uključivanja mladih i učešća javnosti u proces donošenja odluka;

Aktivnost 6: Pružanje podrške inicijativama za mlade kako bi na neposredan način
razumeli donošenje odluka i osmišljavanje praktičnih politika kroz stažiranje i dijalog

Osnovni podaci

Javno učešće mladih u procesu donošenja odluka garantovano je i promoviše se relativno detaljnim i sveobuhvatnim normativnim i strateškim okvirom koji reguliše osnaživanje mladih i njihovo učešće na Kosovu. Ovaj okvir obuhvata Zakon o „osnaživanju i učešću mladih“; četiri administrativna uputstva (AU); Strategiju za mlade u kojoj su postavljeni prioriteti i ciljevi za period 2013-2017. godine i Akcioni plan za mlade koji obuhvata period 2013-2015.

Mladi imaju prava i mogućnosti da utiču na donošenje odluka i osmišljavanje praktične politike na neposredan način ili preko postojećih predstavničkih organa i organizacija građanskog društva.

Ipak, mladi često nisu u mogućnosti da ostvare svoja prava i ispune svoje obaveze u pogledu uključivanja u proces donošenja odluka. Razlozi su dvostruki: s jedne strane, mladi nisu dovoljno upoznati, nemaju dovoljno sposobnosti, znanja, tehničkih veština i potrebnog iskustva; s druge strane, institucije centralnog i lokalnog nivoa pružaju ograničen broj mogućnosti za uključivanje mladih u proces donošenja odluka i osmišljavanja praktične politike. Posledica toga je da su mladi obeshrabreni ili isključeni iz procesa ostvarivanja svog prava na učešće čime postaju
izolovani iz oblasti donošenja odluka.

OEBS promoviše učešće mladih u proces donošenja odluka i osmišljavanja praktične politike kroz pristup praktičnog učestvovanja koji je zasnovan na principu učenja kroz rad i čiji je cilj da mladi steknu adekvatne prenosive veštine i znanje.

OEBS će u saradnji sa različitim ministarstvima2 pružiti podršku organizovanju tromesečnog programa stažiranja za 13 mladih osoba starosti od 20 do 24 godine.

Ovaj program ima za cilj da na neposredan način uključi mlade ljude na strateškom, planskom i izvršnom nivou rada institucija koje donose najvažnije odluke i praktičnu politiku kako bi se mladi upoznali sa njihovim mandatom, obimom posla, dužnostima i odgovornostima.

1 Ukupan broj slobodnih mesta može se povećati u zavisnosti od interesovanja kandidata, kapaciteta prijema ministarstava koja sarađuju na realizaciji projekta i raspoloživih finansijskih sredstava.

2 Ministarstvo lokalne uprave, Ministarstvo za kulturu, omladinu i sport i Ministarstvo pravde.

Stažisti će biti smešteni u različitim kancelarijama/odsecima/odeljenjima pri ministarstvima koja sarađuju na realizaciji ovog projekta na osnovu svojih profila i interesovanja ali i u skladu sa potrebama i prijemnim kapacitetima ministarstava.
Mentorski rad sa stažistima obaviće odabrano osoblje iz kancelarija/odseka/odeljenja pri ministarstvima koja sarađuju na realizaciji ovog projekta, uz opštu koordinaciju OEBS-ovog projektnog tima iz Sektora za javno učešće (SJU). Programu stažiranja prethodiće kratka obuka koju će zajednički organizovati projektni tim OEBS-a i osoblje ministarstava, a koja će biti fokusirana, ali ne i ograničena na: pravni okvir, proces konsultovanja tokom izrade zakona i podzakonskih akata, proces razmatranja, nadgledanje i komunikaciju sa ciljnom grupom, planiranje i osmišljavanje programa, procenu, istraživanje i izradu predloga za praktičnu politiku, itd.
Program stažiranja biće okončan konferencijom na kojoj će stažisti predstaviti šta su naučili i kako su tokom stažiranja doprineli radu jedinica u koje su bili razmešteni.

Cilj
OEBS ima za cilj da pruži pomoć za trinaestoro (13) mladih ljudi kako bi bolje razumeli i stekli iskustvo u procesu donošenja odluka i osmišljavanja praktične politike kroz tromesečni program stažiranja u institucijama centralnog nivoa.

Zadaci
Zavisno od vrste posla i plana rada odeljenja/odseka/sektora pri ministarstvima gde će stažisti biti smešteni, kandidati će biti zaduženi za sledeće:
 1. Pružanje pomoći u procesu izrade zakonskih i podzakonskih akata;
 2. Pružanje pomoći odeljenjima/odsecima/sektorima u obavljanju njihovih savetodavnih uloga i davanju mišljenja institucijama koje su to zahtevale;
 3. Pružanje podrške odeljenjima/odsecima/sektorima u pripremanju odgovora na izveštaje koji dolaze izvan ministarstava;
 4. Doprinos u realizaciji projekata kojima rukovode ili svoj doprinos daju odeljenja/odseci/sektori (planiranje/izrada/realizacija i/ili procena);
 5. Pružanje pomoći u koordinaciji i saradnji sa trenutnim i potencijalnim donatorima i partnerima;
 6. Doprinos u redovnom internom planiranju, procesu nadgledanja i procene;
 7. Pružanje povratnih informacija o predlozima praktične politike putem konceptnih dokumenata i učešća na relevantnim sastancima;
 8. Pripremanje propratnog materijala za interne i spoljašnje sastanke, učestvovanje na istim i sastavljanje zapisnika;
 9. Sprovođenje kancelarijskih istraživanja i analiza programa odeljenja/odseka/sektora;
 10. Osmišljavanje i predlaganje redovnog načina komunikacije sa nadzornikom/koordinatorom programa;
 11. Obavljanje drugih dužnosti u skladu sa zadacima koje je odredio nadzornik/koordinator programa.
Očekivani rezultati
 1. Svaki stažista je dužan da samostalno napravi izveštaj o sveukupnom iskustvu pohađanja programa, koji će biti predstavljen i razmatran na završnoj  konferenciji (videti gore). Izveštaj stažiste mora biti fokusiran na njegovo/njeno shvatanje i utiske o praktičnoj politici i donošenju odluka na osnovu njegovog/njenog praktičnog iskustva tokom ovog programa;
 2. Plan rada sa detaljnim opisom zadataka i odgovornosti (u saradnji sa nadzornikom/koordinatorom programa);
 3. Nacrti zakona; uredbe; administrativna uputstva u čijoj izradi je stažista dao svoj doprinos;
 4. Koncept i predlog praktične politike; izveštaji koje je pripremio kandidat ili u čijoj izradi je kandidat dao svoj doprinos;
 5. Analize i istraživački radovi; zapisnici koje je izradio pripravnik;
 6. Broj sastanaka kojima je pripravnik prisustvovao i vrste aktivnosti u koje je pripravnik bio uključen.
Pokazatelji učinka
Stažista je dužan da poštuje plan rada od četrnaest dana mesečno;
Stažista je dužan da poštuje radno vreme; 
Do kraja ovog programa stažista će biti u stanju da radi u skladu sa strateškimdokumentima i akcionim planovima institucija centralnog nivoa;
Do kraja ovog programa stažista će jasno razumeti procese i mehanizme donošenja odluka i osmišljavanja praktične politike u institucijama centralnog nivoa;
Stažista pokazuje zainteresovanost i posvećenost u procesu učenja.

Mesto:
Izabrani kandidati biće smešteni u prostorijama ministarstava koja sarađuju na realizaciji programa u Prištini.

Trajanje:
Program stažiranja će trajati tri (3) meseca (septembar, oktobar, novembar 2015).
Izabrani kandidati su dužni da se javljaju na dužnost četrnaest (14) radnih dana mesečno i da rade do šest (6) sati dnevno
Izabrani kandidati moraju biti dostupni da cela dva dana pohađaju pripremnu obuku pre raspoređivanja na dužnost.
Po završetku ovog programa, izabrani kandidati su dužni da učestvuju na konferenciji gde će sa svojim kolegama stažistima imati priliku da podele svoja iskustva i utiske o učešću u programu stažiranja.

Uslovi
 •  U vreme prijavljivanja za ovaj program imate od 20 do 24 godine;
 •  U vreme prijavljivanja za ovaj program studirate na Univerzitetu;
 •  Upisani ste na fakultet odgovarajućeg smera (sociologija, javni poslovi, političke nauke, pravo, međunarodni odnosi, menadžment i poslovno upravljanje, itd.)
 • Pokazujete istinsku zainteresovanost za javno učešće mladih u procesu donošenja odluka;
 • Članstvo u omladinskim strukturama (centralni/lokalni omladinski akcioni savet, omladinski centar) ili omladinskim organizacijama građanskog društva; poželjno je da ste volonter; radite sa mladima, itd. (uz dostavljanje dokaza o članstvu);
 • Posedujete osnovno znanje o mehanizmima javnog učešća na centralnom i opštinskom nivou;
 • Entuzijastična ste osoba, timski igrač, samo-motivisani, spremni da stičete nova znanja;
 • Spremni ste da usavršavate svoje veštine i znanja kroz pohađanje ovog programa;
 • Otvoreni ste i pokazujete zainteresovanost za postavljanje ciljeva, ispunjavanje očekivanja i prilagođavanje na izazove koje nosi program;
 • Dobro poznavanje engleskog jezika, i govor i pisanje; odlično poznavanje, i govor i pisanje, albanskog, srpskog ili oba jezika;
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft paket)
Napomena: Prioritet će imati kandidati iz nealbanskih zajednica, mladi iz seoskihpodručja i žene kandidati.

Predlog za novčanu nadoknadu:
 • Svaki odabrani kandidat primiće ukupan iznos od 70,00 evra po osobi/mesečno za pokrivanje dnevnih troškova puta i ishrane. Svi učesnici će dobiti predviđeni iznos preko žiro računa na kraju svakog meseca.
 • OEBS je zadužen da obezbedi hranu, osveženje i materijal tokom pripremne obuke i konferencije nakon stažiranja.
Napomena: OEBS ne pokriva druge troškove koje napravi stažista. OEBS nije u mogućnosti da pokrije troškove zdravstvenog ili socijalnog osiguranja.

Način prijavljivanja i biranja:
Zainteresovani kandidati su dužni da pošalju svoj CV, odnosno biografiju (najviše 1 stranica) i motivaciono pismo (najviše 1 stranica), po mogućstvu na engleskom jeziku, na: omikapprenticeship2015@osce.org, najkasnije do 15. avgusta 2015.
Imajte na umu da zbog velikog broja primljenih prijava samo prvih pedeset (50) će biti razmatrano.
Kandidati koji su ušli u uži izbor biće pozvani da prisustvuju konkurentnom procesu zapošljavanja (pregled biografija i motivacionih pisama, nakon čega će uslediti razgovor).
Selekciju će sprovesti komisija koju čine članovi ministarstava koja sarađuju na programu i projektnog tima OEBS-a.