Obavestenja o informativnim sastancima

2015-06-11 13:09:48
U okviru projekta "Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti kroz jačanje mikro predizeća na Kosovu" organizovaće se informativni skupovi na kojima će zainteresovani moći detaljno da se informišu o projektu i načinu prijavljivanja za bespovratna sredstva (grantove).

Informativni sastanci biće organizovani sledećim redosledom:
1. 17.06.2015. Gračanica, Dom kulture u 11:00h (za mesta: Gračanica, Sušica, N. Badovac i Kišnica)
2. 17.06.2015. Laplje Selo, Dom kulture u 14:00h (za mesta: Laplje Selo, Preoce, Čaglavica i Ugljare)
3. 19.06.2015. Lepina, OŠ "Vuk Karadžić" u 11:00h (za mesta: Lepina, Radevo, Batuse, Skulanevo, Suvi Do i Novo Naselje)
4. 19.06.2015. D. Gušterica, Dom kulture u 14:00h (za mesta: D. Gušterica, G. Gušterica, Livađe i Dobrotin)