Poziv za dostavljanje prijava za dodelu nepovratnih donacija (grantova)

2015-06-10 10:05:15
Projekat je finansiran od strane Nemačke Vlade, Vlade Kosova, partnerskih opština, i sprovodi se od strane organizacije Help u saradnji sa Fondacijom Kosovo-Luksemburg.
Projekat "Podrška socijalno-ekonomskoj stabilnosti kroz jačanje mikro preduzeća na Kosovu" će biti realizovan u periodu od Maj 2015 do Decembra 2016 u opštinama Priština, Mitrovica, Uroševac, Gračanica, Severna Mitrovica, Leposavić, Prizren, Vučitrn i Gnjilane
Opšti cilj projekta jeste doprinos održivom razvoju i stabilnosti na Kosovu sa glavnim fokusom na ekonomskom osnaživanju. Dok je specifična svrha otvaranje novih radnih mesta kroz direktnu podršku grantovima za mala preduzeća.
Planirano je da se kroz ovaj projekat podeli preko 430 grantova, obezbeđujući opremu I sredstva za rad, tako da korisnici mogu da započnu ili razvijaju svoje poslovanje. Ukupna prosečna vrednost granta, za jednog korisnika, će biti 2000€ uz učešće dobitnika granta od 15%. Osim opreme, korisnicima će biti ponuđena stručna obuka i tehnička podrška, po primanju granta.

USLOVI APLICIRANJA
Da bi ostvarili pravo da se prijave za prvu fazu, podnosioci zahteva treba da:

Budu stanovnici sa stalnom adresom i posluju u jednoj od gore pomenutih opština;
Imaju važeću ispravu Republike Kosovo;
Budu spremni da učestvuju u investiciji u iznosu od 15%;
Budu: 
novi biznis (start-up);
registrovan biznis; 
poslovno operativni, ali ne registrovani;
Pošalju popunjenu prijavu na adresu navedenu u aplikaciji.

PODNOŠENJE POPUNJENIH APLIKACIJA
Poslednji rok za podnošenje popunjenih aplikacija je 26. Jun 2015 godine, u Petak, 16:00.

Popunjene aplikacije i prateća dokumentacija moraju biti dostavljena poštom na adresu:

Help Kosovo,
Poštanski fah br. 23, 
10000 Priština, Kosovo

Više informacija na: www.help-kosovo.org 
facebook.com/HelpKosovo