Projekat povećanja zaposlenosti mladih na Kosovu

2015-04-22 14:20:46
U saradnji sa Fondacijom za menadžment i razvoj (Management and Development Associates Foundation, MDAF), USAID-ov program Unapredimo Kosovo zajedno (AKT) pokrenuo je Projekat povećanja zaposlenosti mladih na Kosovu (Employability of Young Kosovars, IEYK) s ciljem da doprinese smanjenju stope nezaposlenosti mladih na Kosovu. Projekat je fokusiran na mlade ljude koji su upravo završili srednju školu ili stekli diplomu na univerzitetu. Kroz projekat IEYK, kombinuju se treninzi i individualne obuke u izradi biznis planova koje će mladim preduzetnicima pomoći da razviju poslovne veštine i privuku finansijere i donatore. Do 48 kosovskih Albanaca i kosovskih Srba starosti između 18 i 30 godina iz 12 partnerskih opština USAID-ovog program AKT moći će da pohađa ove individualne obuke i treninge. Projekat će se sprovoditi u prostorijama MDAF-a u Prištini. Za više informacija o samom projektu i kako da se prijavite, sledite linkove ispod:
 
MDA Foundation veb stranica: www.mda-foundation.org
MDA Foundation Facebook Page: www.facebook.com/foundationmda