Konkurs za radna mesta

2015-03-18 13:23:46
Konkurs je otvoren za radna mesta na sledećim pozicijama: nastavnika hemije (1 mesto), nastavnika engleskog jezika (1), nastavnika tehničkog obrazovanja (2), profesora istorije (1), pedagoga (2), administratora (1) i pomoćno osoblje (9 mesta).

Ceo konkurs možete pogledati ovde.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Aplikacije se mogu preuzeti i podneti svakog radnog dana od 19. 03. do 02. 04. 2015. godine, u periodu od 8 do 16 časova.

Kandidati uz aplikaciju prilažu i: fotokopiju lične karte, fotokopiju diplome, dokaz o radnom iskustvu (ukoliko je predviđeno konkursom).