AKT-LS Poziv za dostavljanje predloga projekata za mikro, mala i srednja preuzeća

2015-03-17 14:52:36
Unapredimo Kosovo zajedno - Lokalna rešenja (AKT - LS) je trogodišnji projekat finansiran od USAID-a, koji ima za cilj da poveća konstruktivnu međuetničku saradnju i interakciju, pre svega između većinske zajednice kosovskih Albanaca i kosovskih Srba, što je od vitalnog značaja za bezbednost i stabilnost Balkana.
AKT LS, u okviru Komponenta 1, ima za cilj  da podstakne pozitivnu i konstruktivnu međuetničku saradnju između manjinskih zajednica kosovskih Srba i većinskih zajednica kosovskih Albanaca u 16 ciljanih opština (Gračanica, Novo Brdo, Obilić, Gnjilane, Parteš, Klokot, Ranilug, Štrpce, Vučitrn, Peć, Istok, Klina, Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan i Leposavić) kroz pružanje podrške aktivnostima usmerenim ka podsticanju saradnje između različitih etničkih zajednica.

Ovaj poziv odnosi se na mala i srednja preuzeća sa fokusom na realizaciju sledećih ciljeva:
1. Otvaranje novih radnih mesta, sa fokusom na zapošljavanje žena i mladih iz manjinskih zajednica
2. Aktivnosti koje podržavaju obuke za profesionalno osposobljavanje za žene i mlade iz manjinskih zajednica
3. Stvaranje ekonomskih mogućnosti za mlade i žene iz manjinskih zajednica
4. Širenje poslovnog razvoja i pristupa mogućnostima finansiranja za manjinska preduzeća, omladinska preduzetništva i preduzeća u vlasništvu žena.

Informativni sastanci biće održani po sledećem rasporedu:

1. Peć, 16.03.2015., Skupštinska sala, od 10:00h
2. K. Mitrovica, 17.03.2015., Kancelarija AKTIV-a, od 10:00h
3. Vučitrn, 17.03.2015., Skupštinska sala, od 14:00h
4. Gračanica, 18.03.2015., Slupštinska sala, od 10:00h
5. Klokot, 18.03.2015., Dom kulture, od 14:00h
6. Štrpce, 19.03.2015., Skupštinska sala, od 10:00h

Podnošenje prijava je 10.04.2015. u 15:30h
 
Više informacija možete dobiti ovde, kao i u kancelariji CERG-a.